top of page
Ang mga indibidwal na nakalista sa page na ito ay opisyal na na-promote ni Grandmaster Terryl Richardson
Daryl Pinder 1st Hapki Yu Sul
Glenn Jones 1st Hapki Yu Sul
Richard Walsh 1st Hapki Yu Sul
Lisa Smith 1st TSD
Sifu Bernard Seaborn 2nd Hapki Yu Sul

Renise Toweh 1st TSD

Heather Judd ika-4 na TKD

Garrett Stradford 1st TSD

Kendall Robinson 1st TKD 2nd TSD

Tyrell Richardson ika-4 na TSD

Mark Henderson 4th TSD, 5th Sanuces Ryu Jujutsu, 7th Kum Jung Horang Yee Mu Sul

John King   7th TSD 1st Hapki Yu Sul

Sylvester Cheatham 3rd Hapki Yu Sul

David Hickman    3rd Hapki Yu Sul

Master Anthony Presley   Ika-7 Hapki Yu Sul

Renshi Walter Infinite Davis 5th Sanuces Ryu Jujutsu/

 3rd Hapki Yu Sul

Shihan Stanley 3rd Hapki Yu Sul/ 4th Sanuces Ryu Jujutsu

Kevin Welch 4th TKD/ 1st Sanuces Ryu Jujutsu

Alvin Ellington 3rd TSD

bottom of page